nr-blacktransp-logo-small
  • Home
  • News
  • NOVUS ass op de Rouscht geplënnert!

NOVUS ass op de Rouscht geplënnert!

NOVUS a déménagé - NOVUS ist umgezogen
mardi, 01 août 2017

NOVUS ass op de Rouscht geplënnert!

nei Adresse seit August 2017
nouvelle adresse depuis d'août 2017
neue Adresse seit August 2017

 

Seit dem eischten August 2017 kënn dir NOVUS un der neier Adresse kontakteieren:
Depuis août 2017, vous pourrez joindre NOVUS à notre nouvelle adresse:
Seit August 2017 können Sie NOVUS an unserer neuen Adresse erreischen:

NOVUS
18, Klengbousbierg
L-7795 Bissen (Roost)

Téléphone: +352 27 35 69 -1

CONTACTEZ-NOUS

18, Klengbousbierg
L-7795 Bissen

TEL: +352 27 35 69 -1
FAX: +352 26 67 20 60
CONTACT & PLAN

Novus on Facebook