Skip to main content

NOVUS... sozial engagéiert

5 décembre 2023

Fir eisen Jonken d'Méiglegkeet ze gin, mol eng Kéier an d'Beruffsliewen schnupperen ze kommen, huet NOVUS och dëst Joër um Job Shadow Day, organiséiert vun den Jonk Entrepreneuren, Deel geholl.